bg-4

Verzorgt U zonder zorgen

Welkom bij Delphinium

Visie

Steeds meer wordt in de maatschappij gesproken over kleinschalige zorg. Grootschalige zorg lijkt op zijn retour te zijn. Redenen daarvoor zijn divers, teveel overhead, te weinig personeel op de vloer waardoor persoonlijke aandacht niet meer mogelijk is, teveel regels waardoor tegemoet komen aan individuele behoeften niet haalbaar is.

Bewoners die hun keuzes maken, zijn gelukkig. Dat is de gedachte achter de kleinschalige woonvormen van Delphinium. Onze bewoners behouden zoveel mogelijk de regie over het leven. Wij creëren een sfeer waarin zij zich prettig voelen. Een sfeer die wordt gekenmerkt door huiselijkheid, gelijkwaardigheid, veiligheid, geborgenheid en respect.

Zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de bewoners en daar de zorg en begeleiding op afstemmen: dat is onze ultieme uitdaging. Binnen de zorg die wij verlenen is dat de bewoners als uniek persoon centraal staat. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en was en stemmen daar ons aanbod op af, dit in overleg met, en betrokkenheid van de familieleden. Bewoners van ons huis zouden voor zover mogelijk niet meer hoeven te verhuizen. Ook aan de laatste levensfase en terminale zorg besteden wij zeer veel zorg en aandacht.

Voor ons betekent goede zorg, zorg die aansluit op de zorgvraag, wensen, behoeften en beleving van de individuele bewoner. Om de vraaggerichte kwalitatief hoogwaardige zorgverlening te kunnen waarborgen heeft Delphinium gekwalificeerde mensen uit de zorg in dienst. De zorgvraag en het aanbod bespreken we graag met de cliënt en zijn familie. Een open contact op basis van respect en vertrouwen is daarbij ons uitgangspunt.

Ons doel is, op een kleinschalige manier veilig en kwalitatief wonen te bieden met een garantie dat zorg en andere diensten voorhanden zijn

Dat alles met één doelstelling: Samen maken wij er met u weer een thuis van

 

Zorgen van een persoon,

Inhoud geven aan leven.

Kwestie van gevoel,

Empathie, medeleven.

De 1e levensbehoefte,

is slechts een begin.

Zorgen voor,

Houdt veel meer in.

Een luisterend oor,

Geruststellend woord.

Er gewoon zijn,

Liefst ongestoord.

Een arm om de schouder,

Zorgen voor veiligheid.

Vinger op de zere plek,

Zorgen, een veelzijdigheid.

Zorgen, een hele verantwoordelijkheid.

Zien!

Wat zorgen inhoudt.

Om die ene enkele reden,

Dat op jou kwaliteit wordt vertrouwd.