Algemene voorwaarden

Delphinium hanteert algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Delphinium gesloten (zorg)overeenkomst met betrekking tot zorg zonder verblijf.

Middels onderstaande button verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

MENU