Belevingsgerichte Zorg

Het woord "beleving" is een term voor de gedachten en gevoelens van iemand over zichzelf en zijn omgeving.

Belevingsgerichte zorg is mensen helpen hun levensweg op hun eigen manier te vervolgen. Daarbij staat de beleving van zijn of haar beperkingen centraal.

Dit betekent dat iemand niet benaderd wordt als een zieke met beperkingen, maar als een individu met een eigen identiteit en mogelijkheden.

Individuele benadering

Er wordt professionele zorg geboden met een individuele benadering.

Samengevat houdt de benadering in dat er uit wordt gegaan van een cliënt zijn mogelijkheden, in plaats van zijn beperkingen.

Belevingsgerichte zorg is gericht op de individuele behoefte van de cliënt. Door deze methodiek toe te passen nemen sociale contacten toe, eventueel probleemgedrag neemt af en de kwaliteit van het leven verbetert.

Wij zien het als een uitdaging om naar iedere bewoner met een nieuwe, niet oordelende en professionele blik te kijken en voor hem/haar de bejegening aan te passen.

MENU