Cliëntenraad

Als cliënt van Delphinium kunt u meepraten over het beleid van onze organisatie.

Hiertoe beschikt Delphinium over een cliëntenraad. De cliëntenraad van Delphinium behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden en/of wettelijk vertegenwoordiger van onze cliënten.

Het bestuur van Delphinium moet bij sommige beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Met vragen en/of opmerkingen kunt u zich ook altijd richten tot de cliëntenraad.
Dit kan via een mail naar: clientenraad@delphinium-zorg.nl

MENU