Delphinium wonen, welzijn & zorg Delphinium wonen Tijdelijk Verblijf Zorginstelling Delphinium

Thuis wonen en tijdelijk verblijf

Delphinium wilt u graag ondersteunen in de wens om zo lang mogelijk, zelfstandig, thuis te wonen.

Delphinium beschikt over de mogelijkheid om ook in uw thuissituatie gekwalificeerde verzorging en verpleging te bieden, door Delphinium Thuis.

Gekwalificeerde zorgprofessionals in een klein vast team zullen u ondersteunen. Informeer naar de mogelijkheden.

Respijtzorg

Het is tevens mogelijk om tijdelijk te verblijven in één van onze woonlocaties.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten zodat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft.

Mantelzorger zijn is een hele taak en veel mantelzorgers ervaren dan ook overbelast te zijn en steeds minder tijd voor zichzelf te hebben.

Respijtzorg is een verzamelterm voor voorzieningen die de zorgtaak van de mantelzorger tijdelijk of regelmatig overnemen en de daarmee de zorgbehoefte van uw naaste vervullen.

Ook bij Delphinium kunnen wij u, als mantelzorger, tijdelijk ontlasten in de zorg voor uw naaste.

Denk dan aan een logeeropname van een paar dagen, of wanneer u met vakantie wilt gaan.

Eerstelijnsverblijf

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname, met name wanneer zij nog niet voldoende zijn aangesterkt om verantwoord en zorgeloos naar huis te gaan.

Ook komt het geregeld voor dat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat.

Het gaat om mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben.

Ook bij Delphinium kunnen wij aan deze zorgvraag tegenmoet komen.
Daarvoor behoeft u een indicatie eerstelijnsverblijf van het CIZ, die door de huisarts of behandelend arts aangevraagd kan worden.

We staan u graag te woord over deze vorm van zorg die wij kunnen aanbieden.

MENU