Delphinium wonen, welzijn & zorg Delphinium Zorgkosten

Zorgkosten

De zorgcomponent

Voor de vergoeding van de zorg dient u te beschikken over een geldige zorgindicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die op grond van de regelgeving van de overheid bepaalt of u in aanmerking komt voor hulp, welke vorm van hulp en hoeveel uur hulp u mag ontvangen.

Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Voor algemene vragen kunt u natuurlijk ook altijd direct met ons contact opnemen.

De verleende zorg in onze woon/zorgcomplexen valt doorgaans in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om de kosten van de geleverde 24-uurs-zorg te dekken dient u (minimaal) te beschikken over een VV04; VV05 of VV06 (zorgzwaartepakket).

Wanneer u bij het aanvragen ondersteuning wenst kunt u zich wenden tot uw casemanager dementie, mocht u deze niet ter beschikking hebben dan kan Delphinium u hierin bijstaan.

Delphinium levert alleen zorg op ZIN basis (Zorg in Natura). Wij leveren extramurale zorg, immers u ontvangt deze zorg "thuis". Dit houdt (meestal) in dat uw indicatie wordt omgezet naar een VPT (Volledig Pakket Thuis). Delphinium kan u hierbij behulpzaam zijn.

Op grond van de WLZ bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit is in de thuissituatie de lage eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw verzamel inkomen, gezinssituatie, leeftijd en benodigde hulp.

De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor te Den Haag. U ontvangt iedere maand een acceptgiro van het CAK. Voor nadere informatie, www.hetcak.nl of 0800-1925 (gratis).

Kijk voor informatie over "De wooncomponent" op de pagina over de woonkosten.

MENU