Missie & Visie

Missie

Delphinium stelt zich ten doel de kwaliteit van leven en welzijn van haar cliënten te optimaliseren. Hiervoor levert zij gekwalificeerde zorg en dienstverlening afgestemd op de persoonlijke zorgbehoefte van de cliënt. Zelfstandig, of in (multidisciplinaire) samenwerking met andere organisaties en instellingen en met verschillende disciplines afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Het meebewegen met uw leefstijl, behoeftes en wensen vinden wij een belangrijke voorwaarde in de zorg die wij bieden. U mag dan ook van Delphinium verwachtten dat wij uw levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging erkennen en respecteren. 

Visie

De kwaliteit van het leven staat bij onze cliënten voorop. Onze doelstelling is dat ouderen het wooncomfort en de levensstijl die zij gewend zijn in alle waardigheid kunnen voortzetten, terwijl zij zorg op maat krijgen tot en met de laatste levensfase. Iedere cliënt is uniek en autonoom, onze visie op zorg is een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid, vrijheid en onafhankelijkheid met respect voor de individuele levensovertuiging in zo veel mogelijk privacy te behouden en te verkrijgen.

Zelfstandig, of in samenwerking met andere organisaties en instellingen, biedt Delphinium diensten aan om de cliënten in staat te stellen zich begrepen, gelukkig en aanvaard te voelen als ouder wordende mens. Het bevorderen van het welzijn van extramurale zorgverlening is een integraal onderdeel van de doelstellingen van Delphinium. Het integraal aanbod van onze dienstverlening en zorg draagt bij aan een optimale continuïteit. 

We werken met passie en gedrevenheid, onze medewerkers zijn betrouwbaar, deskundig, cliëntgericht en beschikken over inlevingsvermogen. We hebben respect en aandacht voor elkaar. We zijn transparant, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We willen uitblinken in de zorg voor onze cliënten.

Kernwaarden

In de omgang met zorgvragers staat respect centraal, zoals ook in de omgang met clientvertegenwoordigers, naasten en collega's. Slagvaardig, laagdrempelig, "gewoon doen", betrokken, sfeer, vertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden. Contact met mantelzorgnetwerk is waardevol. Belevingsgerichte benadering en zorg. Delphinium kenmerkt zich door de platte organisatiestructuur om de betrokkenheid te optimaliseren.

Het integraal aanbod van onze dienstverlening en zorg draagt bij aan een optimale continuïteit.

MENU