Missie & Visie

Missie

Behoudt van autonomie, bieden van passende dagbesteding en omringd met kwalitatieve en persoonlijke zorg zijn de pijlers van Delphinium.

Delphinium sluit, met kwalitatieve zorg en dienstverlening, aan op uw persoonlijke zorgbehoefte.

Eigen regie, kwaliteit van leven en welzijn staan hierin centraal. Hetgeen betekent dat wij zelfstandig of met ondersteuning van professionals van een andere organisatie of instelling uw zorgvraag tegemoet komen.

Het meebewegen met uw leefstijl, behoeftes en wensen vinden wij een belangrijke voorwaarde in de zorg die wij bieden.

Respect

U mag dan ook van Delphinium verwachtten dat wij uw levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen erkennen en respecteren.

Wij vinden het belangrijk dat u zich, als cliënt, kan uitspreken en zich gehoord voelt. Transparant communiceren en het duidelijk uitspreken van verwachtingen vinden wij erg belangrijk.

Wij denken in mogelijkheden en oplossingen, zullen echter onmogelijkheden ook met u bespreken.

Autonomie is voor een ieder belangrijk, en Delphinium zal u in het behoudt hiervan ondersteunen.

Comfortabel wonen in de nabijheid van professionele zorgverlening, voor mensen met cognitieve problematiek in een open setting is ons streven.

Visie

Delphinium zorgorganisatie heeft een eigen visie op ouderenzorg.

Wij bieden zelfstandig, of in samenwerking met andere organisaties en instellingen persoonlijke zorg en professionele dienstverlening op maat.

Dit alles in een sfeervolle en unieke kleinschalige woonomgeving en in de wijk/regio.

De kwaliteit van het leven staat bij onze cliënten voorop.

Onze doelstelling is dat ouderen het wooncomfort en de levensstijl die zij gewend zijn zoveel mogelijk in alle waardigheid kunnen voortzetten, terwijl zij zorg op maat krijgen tot en met de laatste levensfase.

Iedere cliënt is uniek en autonoom; onze visie op zorg is om dit te behouden en daar waar nodig te versterken.

Zelfstandig, of in samenwerking met andere organisaties en instellingen, biedt Delphinium diensten aan om de cliënten in staat te stellen zich begrepen, gelukkig en aanvaard te voelen als ouder wordende mens.

Het bevorderen van het welzijn van extramurale zorgverlening is een integraal onderdeel van de doelstellingen van Delphinium.

Het integraal aanbod van onze dienstverlening en zorg draagt bij aan een optimale continuïteit.

Enerzijds het samenwerken, gericht zijn op kwaliteit, verbeteringen en ontwikkelingen/innovaties. Anderzijds ook efficiëntie in het zorgproces bevorderen.

We kiezen voor een ‘platte’ organisatie zodat onze medewerkers ingezet worden ten behoeve van de cliënt.

Management en overige ondersteunende diensten beperken we tot het minimum.

Passie en gedrevenheid

We werken met passie en gedrevenheid, onze medewerkers zijn betrouwbaar, deskundig, cliëntgericht en beschikken over inlevingsvermogen.

We hebben respect en aandacht voor elkaar.

We zijn transparant, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We willen excelleren in de zorg voor onze cliënten.

Zorg van Delphinium is zorg die aansluit op uw zorgvraag, wensen en uw individuele behoeften.
Alle zorg wordt persoonlijk op de cliënt en diens situatie afgestemd. Wij bieden zorg op maat.

In de kleinschalige woon/zorg complexen laten we u zoveel mogelijk wonen zoals u dat thuis gewend was.

Naast het uitvoeren van de geïndiceerde zorg staat wonen, welzijn en service voor onze cliënten hoog in het vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat u, als cliënt, aangeeft welke zorg u nodig heeft. Wat vindt u noodzakelijk? Wat zijn uw wensen? Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de tijden waarop u verzorgd wilt worden.

MENU