Privacyverklaring

Wij zijn verplicht een aantal persoonlijke gegevens in onze administratie op te nemen.

Wij volgen de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit betekent dat uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden verstrekt aan derden.

U kunt uw gegevens altijd inzien en ze laten wijzigen als deze niet juist zijn.

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim en dienen zich hier te allen tijde aan te houden.

Middels onderstaande button verwijzen wij naar ons privacyverklaring.

 

Mocht u eerder gegeven toestemming (medische) persoonsgegevens willen veranderen of aanvraag inzage, afschrift, correctie, vernietiging, stil leggen, verwijdering, wijzigen toestemming kan dit middels het Wijzingsformulier

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU