Wonen & Zorg

Zorg op onze woonlocaties

Wij beschikken over kleinschalige woon/zorgvoorzieningen waar wooncomfort en goede zorg hand in hand gaan.

Onze woonvormen zijn geschikt voor mensen met dementie of cognitieve problemen.

Wij voeren geen gesloten deuren beleid, waardoor een BOPZ toets niet nodig is.

Dat betekent dat er sprake moet zijn van vrijwillig wonen zonder verzet.

We begrijpen dat het verlaten van het vertrouwde huis erg moeilijk kan zijn, zeker als de beleving van de realiteit veranderd door de dementie.

Wij zullen tijdens de intake met u bespreken of uw naaste op haar/zijn plek zou zijn binnen een woonvorm van Delphinium.

Kleinschalige woonsettingen

Delphinium gelooft in de meerwaarde van kleinschalige woonsettingen, zeker bij mensen met cognitieve problemen.

Het doel van kleinschalig wonen is tweeledig. Allereerst voelt de kleinschalige woonvorm huiselijker waardoor u en uw naaste zich sneller op het gemak zal voelen.

Het is tevens gebleken dat de haalbaarheid van belevingsgerichte zorg groter is binnen een kleinschalige woonvorm.

Niet enkel de zorg en de bejegening sluiten beter aan bij de mens als individu, ook zijn er meer mogelijkheden voor dag invulling en dagbesteding. Goede dagbesteding biedt structuur en draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Uw beschikt over uw eigen zit/slaapkamer, die u zelf of samen met ons mag inrichten met uw persoonlijke spullen en klein meubilair. Hierdoor voelt u zich hopelijk een stuk sneller op uw gemak.

Palliatieve zorg

Uw partner, familie en vrienden zijn te allen tijde welkom en zien wij als een kostbaar goed. Zij maken onderdeel uit van uw leven, dus zullen wij hen welkom heten.

Bewoners van onze woonvormen hoeven, voor zover mogelijk, niet meer te verhuizen.

Ook in de laatste levensfase leveren wij zorg op maat en omringen wij u met zorg en aandacht. Palliatieve zorg is een onderdeel van de expertise die aanwezig is binnen Delphinium.

MENU