Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
WONING AANBOD

 

KLACHTENREGELING

Klagen mag - graag zelfs

Zorgverlening is mensenwerk en dan kan het best eens voorkomen dat de dingen niet helemaal (of misschien wel helemaal niet) naar wens verlopen. En ook al heeft dat bij veel mensen een negatieve klank, wij kunnen er wat van leren! En zo misschien onze zorg nog verder verbeteren. Wij streven ernaar om een ontvangen klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van 6 weken naar tevredenheid af te handelen.

Een zorgvrager (of diens naasten) kan zijn of haar klacht voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft of aan diens leidinggevende. Ook kan, zonder de klacht eerst te bespreken met de medewerker of diens leidinggevende, een beroep worden gedaan op de klachtenfunctionaris.  Onze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en is te bereiken via: klacht@verenigingspot.nl
 
Brancheorganisatie SPOT
Telefoon: 035 – 54 27 517
E-mail: klacht@verenigingspot.nl
Postbus 5135
1410 AC Naarden
 
Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan een zorgvrager een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. Delphinium heeft dit ook via de brancheorganisatie SPOT geregeld bij de Stichting Zorggeschil.

 

 

WONEN

Delphinium beschikt over vier kleinschalige woon/zorg voorzieningen gelegen in Nuth, Landgraaf, Voerendaal en Heerlen. Onze zorglocaties zijn uitermate geschikt voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met een somatische zorgvraag. Wij bieden 24-uurs zorg in een veilige woonomgeving waarbij de noden en welzijn van iedereen hoog in het vaandel staan. Wij vertellen u hier graag meer over.

WELZIJN

Goede, professionele, veilige en liefdevolle zorg is in onze optiek onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Wat wij onder welzijn verstaan en hoe wij hier invullen aan geven, laten wij u graag zien.

ZORG

Delphinium levert professionele zorg vanuit het hart op onze woon/zorg locaties. Naast permanente 24-uurszorg kunt u ook voor tijdelijke zorg en logeerzorg bij ons terecht.