Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
WONING AANBOD

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Leden raad van commissarissen
 

Dhr. H.(Hein) Ritt; voorzitter

Hein heeft ruime ervaring als verpleegkundige, interim kwartiermaker, programmamanager, directeur op tactisch en strategisch niveau zowel binnen de publieke sector als binnen de overheid en gezondheidszorg.
 
Sinds 2017 is hij als commissaris betrokken binnen Delphinium. Naast zijn genoemde ervaring was de belangrijkste beweegreden om deze functie te bekleden de interesse voor de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg in algemene zin en in het bijzonder kleinschalige en vernieuwende organisaties.
 
Hierbij wil hij sturen op ‘eigen wijsheid en ervaring’, zowel bedrijfsmatig als menselijk om zodoende de samenwerking tussen bestuur, personeel en andere belangrijke partners te stimuleren. Op deze wijze wordt het eigenaarschap van betrokkenen gestimuleerd dat draagvlak en duurzaam resultaat binnen Delphinium bevordert.
 
In 2021 is hij als voorzitter van de raad van Commissarissen zijn tweede periode gestart.
In mei 2025 is deze periode voorbij en zal Hein aftreden. Naast voorzitter heeft Hein algemene zaken, communicatie, relatiebeheer, good governance en financiën in zijn portefeuille.
 
 
Mevr. Mr. M.J.Y. (Yvonne) Paulussen
 
Yvonne is als Director of Change werkzaam bij Vekoma Rides, een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Daarvoor heeft zij geruime tijd gewerkt als bestuurder bij een grote organisatie voor sociale werkvoorziening in Limburg. Binnen dit bestuur was ze onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles HRM en communicatie. Ook de daaraan voorafgaande functies bevonden zich in het sociaal-maatschappelijke domein.
 
Naast haar betaalde werkzaamheden is Yvonne lid van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Strouvenfonds, lid van het Kernteam van Keyport, voorzitter van de klachtencommissie van Jens en Buurtteams Heerlen.
 
Als lid van de raad van commissarissen van Delphinium is Yvonne gestart in oktober 2023. Binnen de raad is haar aandachtsgebied: HRM, juridische zaken en vastgoed.
 
 
Dhr. J.F.P. (Hans) Koppes
 
Hans was 36 jaar als huisarts werkzaam in praktijk Bandkeramiek te Elsloo. In deze periode is hij nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de huisartsgeneeskunde. Zo was hij 10 jaar bestuurslid regionale huisartsenvereniging westelijke mijnstreek. Vanuit zijn academische huisartsenpraktijk werd actief geparticipeerd in diverse vernieuwingen, zoals de ontwikkeling van de praktijkondersteuning, het kwaliteitskader praktijk accreditatie en het zorgnetwerk Elsloo. In 2013 werd de praktijk onderdeel van het nieuwe gezondheidscentrum Elsloo.

Naast het initiëren van bovenstaande ontwikkelingen waren zijn specifieke interessegebieden:  kindergeneeskunde (25 jaar CB arts), kleine chirurgie, ouder/kind mishandeling, incidentencommissie, kwaliteitscoördinatie en terminale zorg.
 
Sinds de beëindiging van zijn fulltime huisartsenwerk is hij actief  als GGD vaccinatie-arts en houdt hij zich bezig met medische repatriëring.
 
In januari 2023 is Hans gestart als lid van de raad van commissarissen van Delphinium.
Vooral de ervaring in de zorg en zeker de laatste jaren binnen de ouderenzorg alsook de uitdagende ontwikkelingen in het zorglandschap waren motiverend om deze toezichthoudende taak op te pakken. Binnen de raad is zijn aandachtsgebied kwaliteit, ICT en ouderenzorg.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WONEN

Delphinium beschikt over drie kleinschalige woon/zorg voorzieningen gelegen in Landgraaf, Voerendaal en Heerlen. Onze zorglocaties zijn uitermate geschikt voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met een somatische zorgvraag. Wij bieden 24-uurs zorg in een veilige woonomgeving waarbij de noden en welzijn van iedereen hoog in het vaandel staan. Wij vertellen u hier graag meer over.

WELZIJN

Goede, professionele, veilige en liefdevolle zorg is in onze optiek onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Wat wij onder welzijn verstaan en hoe wij hier invullen aan geven, laten wij u graag zien.

ZORG

Delphinium levert professionele zorg vanuit het hart op onze woon/zorg locaties. Naast permanente 24-uurszorg kunt u ook voor tijdelijke zorg en logeerzorg bij ons terecht.