Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
WONING AANBOD

 

ZORGKOSTEN

Voor de vergoeding van de zorg dient u te beschikken over een geldige zorgindicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die op grond van de regelgeving van de overheid bepaalt of u in aanmerking komt voor hulp, welke vorm van hulp en hoeveel uur hulp u mag ontvangen. Meer informatie vindt u op de website van CIZ.

De verleende zorg in onze woon-/zorgcomplexen valt doorgaans in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om de kosten van de geleverde 24-uurs-zorg te dekken dient u te beschikken over een ZZP 5 of ZZP 6 (zorgzwaartepakket).

Delphinium levert zorg op basis van een volledig pakket thuis (VPT). Wij leveren extramurale zorg, immers u ontvangt deze zorg  ‘thuis’ op onze locatie. Dit houdt in dat uw indicatie dient te worden omgezet naar VPT. Delphinium kan u hierbij behulpzaam zijn.

Op grond van de WLZ bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Omdat u bij ons extramurale zorg krijgt, blijft de eigen bijdrage voor het CAK altijd de laagste. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw verzamelinkomen, gezinssituatie, leeftijd en benodigde hulp. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor te Den Haag. U ontvangt iedere maand een acceptgiro van het CAK. Nadere informatie vindt u op de website van CAK of telefonisch via 0800-1925 (gratis).

Om de opbouw van de kosten op een gemakkelijke manier voor u inzichtelijk te maken, kunt u met onderstaande button de rekenhulp downloaden.

REKENHULP DOWNLOADEN

 

Meer weten over de voorzieningen die wij op onze locatie's bieden?

VRAAG ONS GERUST

WONEN

Delphinium beschikt over drie kleinschalige woon/zorg voorzieningen gelegen in Landgraaf, Voerendaal en Heerlen. Onze zorglocaties zijn uitermate geschikt voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met een somatische zorgvraag. Wij bieden 24-uurs zorg in een veilige woonomgeving waarbij de noden en welzijn van iedereen hoog in het vaandel staan. Wij vertellen u hier graag meer over.

WELZIJN

Goede, professionele, veilige en liefdevolle zorg is in onze optiek onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Wat wij onder welzijn verstaan en hoe wij hier invullen aan geven, laten wij u graag zien.

ZORG

Delphinium levert professionele zorg vanuit het hart op onze woon/zorg locaties. Naast permanente 24-uurszorg kunt u ook voor tijdelijke zorg en logeerzorg bij ons terecht.