Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
WONING AANBOD

 

ORGANISATIE MISSIE & VISIE

Wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer meer mogelijk is, biedt Delphinium een alternatief in de vorm van kleinschalige, particuliere woonvormen, gericht op mensen met een kleinere beurs mèt de garantie dat zorg, aandacht voor welzijn en andere diensten voorhanden zijn.

Onze zorgvisie en kernwaarden

De kwaliteit van leven bij onze bewoners staat voorop. Iedere zorgvrager is voor ons uniek en autonoom. Zij voelen zich bij ons begrepen, gelukkig en aanvaard. Onze medewerkers zijn betrouwbaar, deskundig en klantgericht. In de omgang met zorgvragers, vertegenwoordigers en naasten staat respect centraal.

Werken vanuit de zorgvisie van Delphinium betekent dat de geboden zorg en ondersteuning is afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner mèt behoud van eigen regie. Geen standaard aanpak dus. Onze zorg is gericht op een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid, vrijheid en onafhankelijkheid van de zorgvrager.
De kernwaarden betrouwbaar, menselijk en professioneel vormen de basis voor onze werkwijze, waar we aandacht aan besteden, wat we beloven aan onze zorgvragers en medewerkers en waar onze prioriteiten liggen.

 

‘Als je betrouwbaar bent, kunnen anderen op je rekenen. Ze weten waar ze bij jou aan toe zijn, want je houdt je aan wat je gezegd hebt. Heb je beloofd iets op een bepaald moment te doen, dan doe je dat ook. Je maakt plannen om iets op een bepaalde manier te doen, en houd je daar ook aan.’


‘Menselijk betekent dat je oog hebt voor het welbevinden van onze bewoners, maar ook voor elkaar (collega’s, vrijwilligers èn mantelzorgers). Je bent oprecht betrokken bij je zorgvragers en neemt hen serieus. Je kent de individuele behoefte van je zorgvragers en respecteert diens levensgeschiedenis, waarden en normen. Je hebt aandacht voor je collega’s, bent bereid om elkaar te helpen.’

‘Professioneel houdt in dat je kritisch kijkt naar je eigen functioneren, open staat voor feedback, blijft leren en verbeteren. Werken in de zorg vraagt je om alert te blijven op zeer uiteenlopende onderwerpen: het welzijn van de bewoners, de kwaliteit van de zorg en de samenwerking in je team. Je bent goed opgeleid, beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, en je houdt vakkennis bij. Veiligheid stel je boven alles. Je communicatie is open, helder en zorgvuldig. Je gebruikt je tijd efficiënt en je kent de eigen grenzen.

 

WONEN

Delphinium beschikt over vier kleinschalige woon/zorg voorzieningen gelegen in Nuth, Landgraaf, Voerendaal en Heerlen. Onze zorglocaties zijn uitermate geschikt voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met een somatische zorgvraag. Wij bieden 24-uurs zorg in een veilige woonomgeving waarbij de noden en welzijn van iedereen hoog in het vaandel staan. Wij vertellen u hier graag meer over.

WELZIJN

Goede, professionele, veilige en liefdevolle zorg is in onze optiek onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Wat wij onder welzijn verstaan en hoe wij hier invullen aan geven, laten wij u graag zien.

ZORG

Delphinium levert professionele zorg vanuit het hart op onze woon/zorg locaties. Naast permanente 24-uurszorg kunt u ook voor tijdelijke zorg en logeerzorg bij ons terecht.